Bezpieczeństwo i higiena pracy dla osób kierujących pracownikami

Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki w zakresie bhp jest Kodeks pracy.

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy dokonanych w ostatnich latach wielokrotnie, zagadnienia bhp zostały zapisane inaczej, a także znacznie szerzej niż to miało miejsce dotychczas. Zmiany Kodeksu pracy w dziale X - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy miały na celu:

  • określenie podstawowych obowiązków spoczywających na pracodawcy,
  • ustanowienie nowych praw pracowników,
  • dostosowanie przepisów prawa do wymogów Wspólnoty Europejskiej i Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Zmiany te oznaczają zwiększenie odpowiedzialności pracodawcy za stan warunków pracy.


Pobierz cały program szkolenia