Cennik usług firmy

Kurs operator wózka jezdniowego podnośnikowego z wymiana butli gazowej tzw.(widłowego) - 500 zł / osoby plus egzamin UDT 268,33zł
Kurs operator ładowarki teleskopowej  - 500 zł /  osoby plus egzamin UDT 268,33zł

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne - 500 zł / osoby plus egzamin UDT 268,33zł
Podesty ruchome masztowe - 500 zł / osoby plus egzamin UDT 268,33zł
Podesty ruchome przejezdne - 500 zł / osoby plus egzamin UDT 268,33zł
Podesty ruchome stacjonarne - 500 zł / osoby plus egzamin UDT 268,33zł
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - 500 zł / osoby plus egzamin UDT 268,33zł
Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - 500 zł / o osoby plus egzamin UDT 268,33zł
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia - 500 zł / osoby plus egzamin UDT 268,33zł
Kurs operator wózka unoszącego - 100 zł / osoby
Kurs wymiany butli gazowej w wózkach napędzanych gazem - 50 zł / osoby
Szkolenie wstępne BHP - 30 zł / osoby
Szkolenie okresowe na stanowisku robotniczym - 50 zł / osoby
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawcy - 200 zł / osoby
Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowisku kierowniczym - 200 zł / osoby
Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowisku administracyjno - biurowym - 100 zł / osoby
Pranie odzieży roboczej dostarczanej do naszej firmy - 6 zł / 1 kg